Arkadaşlik ilanlari Almanya da yükselmekte – Türk bekarları buraya

Arkadaşlik ilanlari Almanya da Köln, Münih, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Berlin, Duisburg, Hannover gibi şehirlerde türk bekar sayısı çok olduğundan dolayı yükselmekte. Bu bir gerçek.

Ancak daha ilginç olan, arka planın ne olduğudur. Bekarlar sadece durumlarından memnun mu? Yoksa bir partner den ve finansal bağımsızlık konusundaki artan talepteki istatistikle mi ilgili? Hangi federal eyaletlerde en çok bekar var ve öncelikle kaç yaşındalar? Tüm bu heyecan verici soruların sonuna geldik.

Almanya türk bekarları – Cinsiyete göre istatistikleri

Değişen cinsiyet rolleri, özgürleşme ve yönetim pozisyonlarındaki artan kadın sayısı, Almanya’da son yıllarda bekarların sayısının artmasından kısmen sorumludur.

Özellikle kadınların giderek daha az zamana sahip olduğu ve istikrarlı bir ilişki için daha az arzuya sahip olduğu varsayılabilirse de, mevcut bir çalışma cinsiyet dağılımında neredeyse hiç farklılık göstermemektedir: Yaklaşık yüzde 34 ile erkeklerin yalnız kalma olasılığı, yüzde 30 ile kadınlardan marjinal olarak daha fazladır.

Almanya türk bekarları ilişki kurmak için acelesi yok! Araştırma gösteriyor ki: 18 ila 24 yaşındakilerin yüzde 50’si partnersiz. Bu yaş gruplarında sayılar nispeten sürekli azalmakta ve yüzde 24 ile 35-44 yaş arasındaki en düşük değere ulaşmaktadır.

Boşanmalar ve bir eşin kaybı, 45-65 yaşları arasında sürekli artan bekarların sayısının arkasında kesinlikle kilit faktörlerdir ve 55-65 yaşındakiler arasında maksimum yüzde 36’dır.

Yükselen arkadaşlik ilanlari Almanya da – Bakışta 3 neden

Sadece Almanya’daki bekarların sayısına bakmak, bir ilişkiye karşı kararın bir eğilim olup olmadığı hakkında herhangi bir bilgi vermez. Öyleyse neden daha fazla erkek ve kadın partnersiz kalıyor?

Yalnız olmanın en önemli 3 nedeni:

1. Utangaçlık engel oluyor

SeckinPartner anketimizin bekar istatistikleri, bekar kadınların ve erkeklerin öncelikle bir sohbet başlatmak ve iletişim kurmak için çok utangaç olduklarına inandıklarını ortaya koyuyor. Daha da beklenmedik bir sonuç, özellikle erkeklerin (kadınların yüzde 18’ine kıyasla yüzde 28) bir kadına yaklaşmak için yeterince cesur olmamasıydı.

Bekar insanların üçte ikisinden fazlası (yüzde 74) nadiren ya da hiç flört etmediklerini söylüyor. Ankete katılanların yarısından fazlası (yüzde 53) karşı cinsin yaklaşmasını beklemeyi tercih ediyor.

Bir erkeğe veya bir kadına kendi hitap etmek yerine.

2. Çok yüksek beklenti

Almanya’daki bekarlar, bağımsız kalmak istemelerinin sıkça belirtilen nedenine ek olarak, partner seçeneğinde yüksek beklentilere sahip olduklarını gösteriyorlar. Yüzde 32’nin üzerinde, kadınlar erkeklerden biraz daha fazla yüksek beklentili. Erkellerde yaklaşık yüzde 27’si.

Bununla birlikte, her iki cinsiyetin çoğunluğu temelde açık ve uzlaşmaya istekli olduklarını, ve sadece birkaç ilişki ilkesinin anlaşmayı bozan olarak görüldüğünü belirtti.

Erkeklerin yalnızca yüzde üçü ve kadınların yüzde yedisi kendilerini inanılmaz derecede yüksek beklentili olduklarını ve taviz vermeye istekli olmadığını görüyor.

3. Almanya’da bekarlarda zaman eksikliği

Almanya türk bekarları sık olmayan datinglerin bir nedeni olarak zaman eksikliğini gösteriyor.

Ayrıca diğer önceliklere öncelik verirler. Erkeklerin yüzde 20’si ve kadınların yüzde 18’i eş bulmaya zamanlarının olmadığını söyledi.

Her iki cinsiyetin yaklaşık yüzde 15’i mesleki hedeflerine öncelik verdi.

Online tanışma sitelerinin popülaritesine rağmen, bekarların sayısı ve bununla birlikte arkadaşlik ilanlari Almanya da düşmüyor. Gelecekte daha fazla bekar olacak. Bu gelişmede çeşitli faktörler rol oynamaktadır.

Yalnız olmak mutlu edebilir

İstatistiklere göre, bekarlar, bir ilişki içinde yaşayan insanlara göre statülerinden ortalama olarak daha az memnun olsalar da, bu, tüm bekar insanların mutsuz olduğu teorisi anlamına gelmez.

Araştırmamızda, 18-65 yaşları arasında sorgulananların yüzde 70’inden fazlası mutlu bir ilişki içinde olduklarını belirtti.

Buna karşılık, yüzde 31’i solo durumlarından memnun hissetti, sadece yüzde 23’ü bundan memnun olmadığını söyledi.